ONDERZOEK VAN HET VERGETEN KIND OVER WACHTTIJDEN IN DE JEUGDZORG!

ONDERZOEK VAN HET VERGETEN KIND OVER WACHTTIJDEN IN DE JEUGDZORG!

Het Vergeten Kind onderzoekt (de effecten van) wachttijden in de jeugdzorg en willen jongeren een
stem geven. Daarom zijn we op zoek naar jongeren tussen 12-21 jaar, die samen met hun
pleegouder/gezinshuisouder/hulpverlener een online vragenlijst kunnen invullen. Als volwassene
help jij de jongere tellen hoe lang hij heeft gewacht op hulp.

Help jij mee? https://hartenhuis.typeform.com/to/bJfH7j2Q

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Een uitgebreide instructie over het
onderwerp en het onderzoek vind je in hieronder.

ONDERWERP VAN HET ONDERZOEK
Dit onderzoek gaat over wachttijden. Jongeren kunnen op verschillende soorten hulp moeten
wachten. Met ‘wachttijd’ bedoelen we bijvoorbeeld de tijd die een jongere moest wachten op een
intakegesprek voor hulp, omdat er eerder geen plek was. Maar ook de tijd die een jongere moest
wachten op de echte behandeling of op nazorg. Met dit onderzoek willen we gemeenten en de
landelijke overheid laten zien hoe vaak jongeren moeten wachten op de juiste hulp en wat dit met
hen doet.

ALGEMENE INSTRUCTIE
? De vragenlijst voor jongeren vul je als hulpverlener één op één samen met een jongere in.
Dat is belangrijk, want jij weet je misschien nog meer wachttijden te herinneren dan de
jongere zelf. Door samen te tellen geef je ons een goed beeld van de situatie. Daarnaast is er
een korte vragenlijst voor jou alleen.
? Misschien is voor deze vragen wat tijd nodig om te bedenken of een jongere vaak op
jeugdhulp heeft moeten wachten en hoe lang. Ga er daarom even goed voor zitten.
? We willen een algemeen beeld krijgen van hoe het gesteld is met wachtlijsten in de
jeugdzorg. Daarom zoeken we jongeren die veel ervaring hebben met het onderwerp maar
ook jongeren die weinig ervaring hebben met het onderwerp of er weinig van lijken te
vinden. Beide groepen zijn interessant voor ons.
? De vragen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 12-21 jaar oud.
? Kies een prettig plekje waar je rustig met elkaar met elkaar kan praten.
? Bespreek met de jongere het onderwerp wachttijden. Leg de jongere goed uit wat met de
antwoorden gaan doen.
? Vertel de jongere dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden door ons.

Heb je nog vragen over dit onderzoek? Bel of mail ons dan gerust.
Mail: onderzoek@hetvergetenkind.nl,Telefoonnummer: 06-23042101

Terug