Contributie

Voor aanmelding van algemeen lidmaatschap tot en met 31 augustus 2021 betaal je € 75,- en van 1 september tot en met 31 december 2021 betaal je € 37,50. 

Het partner lidmaatschap, aspirant lidmaatschap en het buitengewoon lidmaatschap zijn tot en met 31 december 2021 gratis! 

Meld je aan!

Vorm lidmaatschap 

Tarieven 2021  Tarieven 2022* 

Algemeen lidmaatschap gezinshuisouder met registratie kwaliteitsregister

€ 150,-  € 150,- 

Algemeen lidmaatschap gezinshuisouder zonder registratie kwaliteitsregister

€ 150,- € 150,-  

Algemeen lidmaatschap partner gezinshuisouder met registratie kwaliteitsregister

€ 0,- € 30,-

Algemeen lidmaatschap partner gezinshuisouder zonder registratie kwaliteitsregister

€ 0,- € 30,- 

Aspirant lidmaatschap 

€ 0,- € 30,-

Buitengewoon lidmaatschap 

€ 0,- € 30,-

*De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De contributie voor 2022 wordt op de algemene ledenvergadering van 26 november 2021 vastgesteld.

Het lidmaatschapsgeld is op basis van een kalenderjaar bepaald. Bij inschrijving als algemeen lid gedurende het jaar wordt per kwartaal een evenredig deel minder in rekening gebracht. De andere leden betalen altijd het gehele lidmaatschapsgeld voor een jaar. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar zal via automatische incasso het tarief behorende bij jouw lidmaatschap worden geïncasseerd. Het is niet mogelijk om dit in termijnen te betalen. Bij opzegging van je lidmaatschap wordt er geen geld terug gegeven.