Contributie

Meld je aan!

Vormen lidmaatschap met bijpassende contibutie

Voor omschrijving voorwaarden zie de uitleg onder de kop voorwaarden.

Tarieven 2024                

  • Algemeen lidmaatschap gezinshuisouder met registratie kwaliteitsregister                                        Contributie op jaarbasis   € 150,-                                 
  • Algemeen lidmaatschap gezinshuisouder zonder registratie kwaliteitsregister                                    Contributie op jaarbasis   € 150,-                                   
  • Algemeen lidmaatschap partner gezinshuisouder met registratie kwaliteitsregister                          Contributie op jaarbasis   €   30,-                                           
  • Algemeen lidmaatschap partner gezinshuisouder zonder registratie kwaliteitsregister                     Contributie op jaarbasis   €   30,-                                           
  • Aspirant lidmaatschap                                                                                                                              Contributie op jaarbasis   €   30,-                                           
  • Buitengewoon lidmaatschap                                                                                                                   Contributie op jaarbasis   € 30,-                                             

*De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De contributie voor 2024 is op de algemene ledenvergadering van 15 november 2023 niet aangepast en in dezelfde vorm gecontinueerd.

Het lidmaatschapsgeld is op basis van een kalenderjaar en loopt vanaf 1 januari tot 31 december van dat zelfde jaar. De betaling verloopt per automatische incasso in de tweede maand van het betreffende jaar. Bij inschrijving als algemeen lid gedurende het jaar wordt per half jaar een evenredig deel minder in rekening gebracht. De overige leden betalen altijd de gehele contributie, voor een jaar. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar zal via automatische incasso het tarief behorende bij jouw lidmaatschap worden geïncasseerd. Het is niet mogelijk om dit in termijnen te betalen.

Indien je toch voor het einde van het betreffende jaar je abonnement wilt beëindigen, zie opzegging,  kunnen we niet overgaan tot het verlenen van restitutie.