Brochure Gezinshuizen

Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Wat zijn gezinshuizen? Hoe zijn ze ontstaan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Waarom komen er steeds meer gezinshuizen? En ook: wat zijn de ervaringen van bewoners, gezinshuisouders en hun kinderen? Lees hierover in de brochure Gezinshuizen.