Uitvoeringslijn 1: Positionering

Onderwerp

Gemeenten hebben de regie in de regiostructuur met 42 jeugdzorgregio’s. Gezinshuizen staan (te) beperkt op de gemeentelijke agenda. Daarnaast zijn gemeenten onvoldoende bewust van het bestaan en de waarde van de kwaliteitscriteria. Uitvoeringslijn 1 heeft daarom als doel om gemeenten bewust te maken van rol en positie van gezinshuizen in het jeugdhulplandschap zodanig dat gezinshuizen een vanzelfsprekende en passende positie in de (bestaande) structuur van de 42 jeugdhulpregio’s innemen. Het OZJ kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Opdrachtformulering

 • We dragen er aan bij dat gemeenten weten en begrijpen wat de positie van gezinshuizen in het
  zorglandschap is en wat dat van gemeenten vraagt in de jeugdhulp zodat gezinshuizen ingebed
  worden in de lokale zorginfrastructuur.
 • We equiperen ambassadeurs in de regio om gemeenten te helpen begrijpen wat nodig is voor
  gezinshuizen.
 • We ontwikkelen producten waarmee regionale opgaven in kaart kunnen worden gebracht en
  beantwoord kunnen worden.