Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over Present 24x7 kan je deze mailen naar [email protected]. De klacht zal als ingekomen stuk op de eerst volgende bestuursvergadering behandeld worden en daarna zal er terugkoppeling gegeven worden en als nodig ook naar gehandeld worden.