Vitaliteit

Het kernteam Gezinshuizen heeft op 1 januari 2020 een nieuwjaarskaart gestuurd naar de gezinshuizen met onderstaande boodschap. 


Beste gezinshuisouders,

Terugkijkend op dit afgelopen jaar kunnen we niet anders constateren dan dat het een bewogen jaar is geweest. We hebben ons als beroepsgroep op een positieve manier weten te profileren en hebben hard gewerkt aan onze kwaliteit en zichtbaarheid. De lancering van de kwaliteitscriteria en de bijbehorende aandacht in pers en politiek heeft ons als beroepsgroep een boost gegeven. Een terecht compliment aan ieder die zich hier hard voor heeft gemaakt.

Aandacht en erkenning is belangrijk maar uiteindelijk gaat het natuurlijk echt om de kinderen waar we het allemaal voor doen. We zijn ons als beroepsvereniging maar al te bewust van de bevlogenheid en passie die gezinshuisouders kenmerken. We zijn trots op het feit dat we zulk mooi werk doen en met elkaar een verschil kunnen maken. We willen jullie dan ook een Gelukkig enVitaal2020 wensen vol mooie ontmoetingen en waardevolle relaties.

Graag zien we jullie op de themabijeenkomsten die we, in gezamenlijkheid met onze partners in de uitvoeringsagenda van het koersdocument gezinshuizen, in verschillende regio's organiseren in 2020. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met jullie in gesprek over de kwaliteitscriteria. Daarnaast wordt op de bijeenkomsten een verkorte vitaliteitstraining aangeboden voor alle deelnemers.

Want vitaal blijven is voor iedereen belangrijk maar zeker voor gezinshuisouders!

Namens bestuur van Present 24x7
Katja van den Eijnden (beleidsmedewerker) & Herma Slingerland (voorzitter)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wat is er gebeurd met de themabijeenkomsten en de vitaliteitstrainingen?

Door de komst van Corona hebben de themabijeenkomsten helaas niet plaats kunnen vinden. Hiervoor is de podcastserie in de plaats gekomen. De training VITAAL ... VOOR FITTE OPVOEDERS hebben we helaas niet live aan kunnen bieden. Door de blijvende onzekerheid of er live bijeen gekomen kan worden is gekozen om de trainingen om te zetten naar online workshops: VITAAL … DE ONLINE WORKSHOP VOOR FITTE OPVOEDERS. 

Meld je aan voor VITAAL … DE ONLINE WORKSHOP VOOR FITTE OPVOEDERS

In de periode van juni tot en met november 2021 worden 19 workshops VITAAL aangeboden door het kernteam Gezinshuizen (hier zijn geen kosten aan verbonden). Present 24x7 organiseert deze workshops in samenwerking met Cathy Ververda in opdracht van het Gezinspiratieplein. Per workshop is er plek voor 12 gezinshuisouders. Dus wees er snel bij! Aanmelden kan door lid te worden van het online platform Gezinshuizen samen sterk!

 

In juni en juli hebben al 6 van deze workshops plaatsgevonden. Een aantal quoten van collega's zijn:

"Ervaringen in kleine groepjes delen, goede opbouw", "ontspannen sfeer, niet te schools", "de expertise van de begeleiding", "stukje intervisie met jezelf". 

 

WAAROM VITAAL?

Gezinshuisouder zijn is een vak apart. Eigenlijk ben je als gezinshuisouder samen met je kinderen op een heel bijzondere reis. Als gezinshuisouder stel je je ‘thuis’ open om kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen de mogelijkheid te geven binnen jouw huishouden op te groeien. Je geeft graag zorg en aandacht, en dat doe je op professionele wijze. Om dit werk te kunnen doen, is vitaal zijn en blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid. Dat besef je maar al te goed. ‘Werk’ en ‘privé’ vallen samen, wat fijn is en soms lastig tegelijk. Bovendien voer je als gezinshuisouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uit maken.

Dat het niet vanzelfsprekend is hebben we het afgelopen jaar wel weer heel duidelijk in beeld gekregen. Voor gezinshuisouders is de zorg in Coronatijd veel intensiever geworden. Bovenop de gewone zorgtaken kwam daar ook nog de verantwoordelijkheid voor onderwijs en dagbesteding bij. Daardoor moet/moest er eigen vrije tijd en ontspanning worden ingeleverd en moet je letterlijk 24 uur per dag aanstaan of alert zijn, wat veel energie kost. Tegelijkertijd is de wereld gaan vertragen, is voor jeugdigen de druk van school, werk of dagbesteding weggevallen en konden sommigen meer rust en minder kwetsbaarheden ervaren.

Kort gezegd is er door gezinshuisouders een mix ervaren van inzetten van veerkracht, creativiteit en inzetten van eigen energie om het gezinshuis draaiende te houden. Hoe blijf je vitaal in dit krachtenveld van gezinshuiszijn, waar zoveel dingen tegelijk je aandacht vragen en waar altijd wel wat te doen is? Kortom, hoe zorg je goed voor jezelf?

In de online workshop VITAAL komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Op een creatieve manier je eigen werkmodel invullen
  • Te kijken naar wat jouw condities zijn om je vitaal te voelen en in balans te blijven
  • Bewust worden van je mogelijkheden en van je belemmeringen
  • Inzetten van jouw hulpbronnen
  • Niet buffelen maar bufferen
  • Met collega’s in gesprek over elkaars vitaliteit

Een paar uurtjes voor jezelf waar je samen met collega’s weer opnieuw inzicht kan krijgen in jouw voorwaarden voor JOUW VITALE gezinshuisouderschap.