Plan je pad

Het uitgangspunt is dat zorg en hulpverlening in gezinshuizen niet alleen kwalitatief goed, maar ook transparant en navolgbaar moet zijn en moet worden uitgevoerd door bekwame professionals. Maar wat maakt een gezinshuisouder bekwaam? In dit e-magazine zijn verhalen van gezinshuisouders verzameld die een opleiding hebben gevolgd om zich (verder) te bekwamen in hun vak. En er is aandacht voor de andere kant van het beroep: de passie en persoonlijkheid van gezinshuisouders.

We hopen dat dit e-magazine richting geeft aan de lerende beweging die in gang is gezet op de verdere professionalisering van gezinshuizen. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk van alle beschikbare opleidingen of alle achtergronden die een gezinshuisouder kan hebben. Wel is het e-magazine bedoeld om (toekomstige) gezinshuisouders meer inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden die er zijn qua opleiding. En om te inspireren om door te blijven leren. Wat ons opviel in vrijwel alle interviews met (toekomstige en vervangende) gezinshuisouders, was dat zij vanwege de kwaliteitseisen een duwtje in de rug kregen om een opleiding te volgen. Ze planden hun pad. Het mooie is dat het hen telkens meer bracht dan waarop ze gerekend hadden.

We hopen Plan je pad zo spoedig mogelijk op te kunnen leveren.