Beleidsplan

Present 24x7 werkt aan een jaarplan en een meerjarenplan. In deze beleidsplannen worden bepaalde onderwerpen geprioriteerd en wordt gekeken wat op korte termijn van belang is voor de gezinshuizen en jongeren die er wonen. Het jaarplan en meerjarenplan worden jaarlijks voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring.