Vacature: Drie leden Raad van Toezicht

Vacature: Drie leden Raad van Toezicht

Present 24x7 is de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland. Gezinshuisouders zijn jeugdprofessionals die in hun eigen gezinssituatie kwetsbare kinderen en jongeren een thuis bieden, zo lang als nodig. Gezinshuisouders zijn ofwel verbonden aan jeugdzorgorganisaties, ofwel zelfstandig en werken allen volgens de landelijke kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Present is opgericht in 2011. De beroepsvereniging heeft ruim 200 leden. Daarnaast bereikt Present 24x7 met het digitale platform Gezinshuizen Samen Sterk nog ruim 350 jeugdprofessionals. Tot op heden vormen betrokken vrijwilligers het bestuur en werken we met een kleine werkorganisatie. Als gevolg van onze ambitie om verder te professionaliseren en te positioneren in het werkveld zijn we voornemens om met een nieuwe organisatiestructuur te werken. Hierbij willen we een directeur/bestuurder benoemen en een Raad van Toezicht oprichten in de zomer 2024.

Vacture is hier te vinden.

Terug