Gezinshuizen Samen Sterk

Vanaf 2015 zijn verschillende partijen in het gezinshuiswerkveld bezig om gezamenlijk het werkveld te professionaliseren en te emanciperen. Dit hebben we samengevat onder het concept Gezinshuizen Samen Sterk (GSS). Zo zijn we begonnen met het ontwikkelen van een eigen kwaliteitskader: Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Daarop volgend is het Platform Gezinshuizen ontstaan en snel daarna is er in opdracht van VWS een kernteam Gezinshuizen 2020-2021 opgericht om een aantal producten voor het werkveld te ontwikkelen. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we het nu weer verder kunnen continueren wat we tot nu toe met elkaar hebben opgezet. We houden jullie op de hoogte.