Present 24x7 en kwaliteitsregisters

Sinds een aantal jaar is een registratie bij een kwaliteitsregister voor gezinshuisouders zeer gewenst en sommige in sommige gezinshuisconstructies zelfs verplicht. Veel zorgaanbieders eisen deze registratie voordat ze een contract aangaan. Er is voor veel mensen in de Jeugdzorg ook nog veel onduidelijk over de vereisten. Zo hanteren Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verschillende criteria voor registratie. Daarnaast zijn er ook BIG geregistreerde gezinshuisouders, wat ook een goede registratie is. 

Door veel met het SKJ en Registerplein te overleggen, proberen we meer duidelijkheid te scheppen in de vereisten, met als hoofddoel de kwaliteit binnen de gezinshuizen te verhogen. Want daar is een kwaliteitsregister voornamelijk voor bedoeld, is onze mening. Dat vraagt veel afstemming. 

Mocht je tegen zaken aanlopen bij (her)registratie, of opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@present24x7.nu!