SKJ

Wie in een HBO-functie in de jeugdhulp en jeugdbescherming wil werken, moet zich registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Voor het beroep gezinshuisouder zijn de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen leidend.

Registratie-eisen

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van jouw situatie. Nadat je bent geregistreerd, laat je in steeds opvolgende periodes van herregistratie zien dat je je vak bijhoudt door na- en bijscholing en reflectie.

Op dwebsite van SKJ lees je of jij in aanmerking komt voor registratie, en wat je moet doen om te voldoen aan de (her)registratie-eisen.

Vragen over SKJ registratie?

Veel gezinshuisouders hebben nog vragen rondom de SKJ registratie. Wij proberen daar als beroepsvereniging in te ondersteunen om deze vragen te beantwoorden en onduidelijkheden helder te krijgen. 

Present 24x7 kan:

  • Uitleg geven over het professionaliseringsproces en over het ontstaan van de criteria
  • Meedenken als je je (nog) niet kunt (her-)registreren, om te kijken wat in jouw specifieke situatie de opties zijn. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om meedenken en advies – wanneer het gaat om besluitvorming over jouw dossier gebeurt dit bij SKJ

Vragen over registratie en over herregistratie kun je stellen via info@present24x7.nu. Als je denkt dat je vraag te complex is voor e-mail, beschrijf dan in een paar korte zinnen waar het over gaat. Als een vraag via mail niet goed te beantwoorden is, maken we een belafspraak met je.

SKJ kan:

  • Vragen beantwoorden over de status van je aanvraag tot registratie of herregistratie
  • Vragen beantwoorden over het uploaden van documenten
  • Vragen beantwoorden over het indienen van activiteiten voor reflectie en deskundigheidsbevordering en de toewijzing van punten in een specifieke account/ portfolio