Opzegging lidmaatschap

Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. 

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 1 maand voor het volgende kalenderjaar d.m.v. een e-mailbericht naar info@present24x7.nu.