Online platform

Nieuw online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’

Het nieuwe online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’ is live. Het platform draagt bij aan de samenwerking en professionalisering binnen het gezinshuiswerkveld. Leden van Present 24x7, beroepsvereniging van gezinshuisouders, en andere professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld kunnen op het platform ervaring en kennis uitwisselen via de chat, nieuwsberichten lezen, documenten downloaden en via een kalender deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten. Initiatiefnemer van het online platform is het kernteam Gezinshuizen dat wordt gevormd door BGZJ, Gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present 24x7, VNG en VWS. Het kernteam werkt met andere partijen samen aan de verdere professionalisering en positionering van gezinshuisouders en wil met dit online platform zoveel mogelijk informatie over gezinshuizen verzamelen en ontmoeting met en tussen alle professionals in het gezinshuiswerkveld stimuleren.

Professionals die werkzaam zijn binnen het werkveld van gezinshuizen kunnen zich via deze link registeren.