Beleid

Het besturen van een beroepsvereniging is een flinke taak. Er zijn veel belangen die spelen en ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg die we in de gaten houden. Om dit allemaal goed bij te houden, moeten we daar goed beleid op voeren. Maar ook de nieuwe regelgeving van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vereist dat we als vereniging aan allerlei zaken moeten voldoen. Het bestuur werkt aan een jaarplan en meerjarenplan waarin we de verschillende onderwerpen die spelen prioriteren. We kunnen nu eenmaal niet alles in één keer doen.