Missie en doelstelling

De primaire doelstelling van beroepsvereniging Present 24x7 is het behartigen van de maatschappelijke, economische en beroepsbelangen van alle gezinshuisouders. Onze leden zijn gezinshuisouders in loondienst, zelfstandig opererende gezinshuisouders en gezinshuisouders in een franchise. 

Present 24x7 is een overkoepelend orgaan ‘van en voor gezinshuisouders’. Doordat de beroepsvereniging op zichzelf staat en dus niet verbonden aan een zorgaanbieder of franchiseorganisatie, kan de beroepsvereniging een vrije, onafhankelijk plek innemen van en voor de gezinshuisouders.

We zijn een vereniging die een plek en positie inneemt namens alle gezinshuisouders in het werkveld. De vertegenwoordigers van de beroepsvereniging doen dit zelf ook vanuit de ervaring als gezinshuisouder. Ze weten waar het over gaat en zijn bekend met het werkveld.

Present 24x7 streeft er naar een vernieuwende, stabiele en betrouwbare beroepsvereniging te zijn die gezinshuisouders ondersteunt in het bevorderen van kwaliteit en betrouwbaarheid van gezinshuizen. We nemen een adviserende rol in wat betreft de praktijkvoering en actuele politieke ontwikkelingen. 

Tot slot zet Present 24x7 zich in om verdere emancipatie van het beroep van gezinshuisouder te bewerkstellingen, door het beroep duidelijker te positioneren in het werkveld naast alle andere beroepen in de zorg.