/ Beroepscode voor professionals in het sociaal werk

Eén nieuwe beroepscode
Er is gekozen voor één nieuwe beroepscode voor alle professionals in sociaal werk omdat soms niet duidelijk was welke code een professional moest hanteren. Daarnaast kunnen collega’s in multidisciplinaire werkomgevingen nu samen terugvallen op één code, en is voor cliënten, bewoners en opdrachtgevers duidelijk waar professionals in sociaal werk als beroepsgroep voor staan. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe beroepscode gelden.

Doe ik het goede
In de beroepscode staan de normen en waarden die alle professionals in sociaal werk met elkaar delen; dat verbindt en versterkt de beroepsgroep. De beroepscode is een onmisbaar hulpmiddel in het dagelijks werk van sociaal werkers. Sociaal werk is mensenwerk dat vraagt om ethisch bewustzijn en het voortdurend maken van ethische afwegingen. Er zijn talloze momenten waarop professionals zich afvragen: Wanneer doe ik het goede? Ook deze nieuwe beroepscode geeft geen pasklaar antwoord op die vraag, maar helpt professionals wel om verantwoord te kunnen handelen.

De beroepscode is ontwikkelt door de BPSW en hoopt dat deze beroepscode professionals helpt nog zorgvuldiger en beter onderbouwde afwegingen te maken, daar samen met collega’s van te leren, en te laten zien welke waarden zij in hun werk willen realiseren. Wij als Present 24x7 zijn blij dat we hierin samen met de BPSW kunnen optrekken en onze input voor de beroepscode hebben kunnen geven.

 

Wat is er nieuw? De beroepscode: professionals in het sociaal werk

De nieuwe beroepscode vervangt vier voorgaande beroepscodes:

 • Beroepscode voor de maatschappelijk werker (1962, 1999, 2010)
 • Beroepscode voor de sociaal agogisch werker (2009)
 • Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional (2013, 2017)
 • Beroepscode voor de sociaal werker (2018) voor leden van de BPSW

In een beroepscode draait het in de kern natuurlijk om de normen van de beroepsuitoefening. Daarin waren de eerdere beroepscodes al gelijk. Maar de manier waarop het was opgeschreven, sloot aan bij de verschillende praktijken. Nu de beroepscodes zijn samengevoegd, is de taal algemener. De ethiek is dus niet nieuw, de omschrijving wel.

In de inleiding zijn kernwaarden toegevoegd. Het is het ethisch kader dat niet zozeer de ‘morele regels’ beschrijft, maar wel de ethische inbedding van de regels. De kernwaarden komen voort uit de missie van het beroep. Deze staat ook in de inleiding, maar dat was bij eerdere codes ook al zo.

Daarnaast is de begrippenlijst uitgebreid. Deze biedt nu meer praktische handvatten dan voorgaande codes. Begrippen die (onder andere) zijn toegevoegd zijn:

 • Toelichting op de term ‘cliënten’
 • Conflict van plichten
 • Geheimhoudingsplicht
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Professionele toetsing
 • Vereisten aan toestemming
 • Wils(on)bewkaamheid
 • Zes criteria voor zorgvuldig handelen

Omdat de volgorde van normen in de codes op sommige punten ook verschilden, kan het zijn dat een vertrouwd artikel uit een vorige code, in de nieuwe code op een andere plek staat. De volgorde is dus in die zin ook nieuw.

Voor iedere voorgaande code is een tabel gemaakt, waar de bekende artikelen te vinden zijn in de nieuwe beroepscode.