/ Eerste evaluatie kwaliteitscriteria gezinshuizen

Significant Public heeft in opdracht van het kernteam van de uitvoeringsagenda gezinshuizen (Jeugdzorg Nederland, VGN, NJi, Present 24x7, Gezinshuis.com, VNG, OZJ en VWS) een evaluerend onderzoek uitgevoerd naar de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Doel van het onderzoek was enerzijds een beeld te krijgen van de bekendheid van de kwaliteitscriteria en anderzijds de toepasbaarheid van de verschillende bouwstenen van de kwaliteitscriteria in de praktijk te toetsen.

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen werden in mei 2019 gepubliceerd door het Kernteam Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. In de ontwikkeling hebben ook professionals vanuit de sector een grote bijdrage geleverd. Na twee jaar wil het kernteam van de uitvoeringsagenda gezinshuizen een beeld krijgen van de bekendheid van de kwaliteitscriteria en de toepasbaarheid van het document in de praktijk voor de verschillende gezinshuizen. Om dit inzicht te bieden is in de periode oktober tot december 2021 daarom deze eerste evaluatie uitgevoerd. Daartoe zijn verschillende (groeps-)interviews gevoerd met onder meer gezinshuisouders, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.

Alhoewel de kwaliteitscriteria gezinshuizen bekendheid genieten, zowel impliciet als expliciet, zien de onderzoekers zeker nog ruimte om de bekendheid van de kwaliteitscriteria te vergroten. Tegelijkertijd zien de onderzoekers een groot draagvlak in het veld voor de kwaliteitscriteria. Deelnemers aan het onderzoek vinden dat het document goed verwoordt wat belangrijk is in een gezinshuis. Ook vinden ze het belangrijk dat de kwaliteitscriteria gezinshuizen blijven aansluiten of geactualiseerd kunnen worden op basis van ontwikkelingen en behoeften in het veld.

De uitkomsten van de evaluaties en de aanbevelingen van de onderzoekers bieden handvatten voor mogelijke vervolgstappen. Onder meer om de bekendheid van de kwaliteitscriteria gezinshuizen te vergroten.