Richtlijnen

Betrek jij de richtlijnen in je werk?

De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om jou als professional te ondersteunen in je dagelijkse werk. De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. Daarmee beslissen jij en je cliënt samen over de best passende hulp.

Professionele standaard

De richtlijnen zijn een onderdeel van de professionele standaard van jeugdprofessionals en beschrijven wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan. Afwijken van de richtlijnen is mogelijk, mits je dit als professionals beargumenteerd doet.

De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de BPSW, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het programma Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming is de afgelopen jaren vormgegeven en uitgevoerd door het NJi. Bij het ontwikkelen en herzien van een richtlijn worden wetenschappers, professionals en cliënten betrokken.

De richtlijnen zijn hier te vinden.