Folder toezicht gezinshuizen

Gemeenten toetsen gezinshuizen op kwaliteit aan de hand van de kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Dat vraagt om een goed samenspel tussen de gemeente, het gezinshuis en een eventueel betrokken zorgaanbieder. Het is dan ook belangrijk dat gemeenten duidelijk communiceren hoe ze het gezinshuis toetsen op kwaliteit. Gezinshuizen zorgen er op hun beurt voor dat zij transparante, navolgbare zorg bieden.

De manier en intensiteit van het toetsen op kwaliteit door gemeenten is mede afhankelijk van de organisatievorm van een gezinshuis. Welke organisatievormen voor gezinshuizen zijn er? En waar moeten gemeenten dan (extra) rekening mee houden bij het toetsen van de kwaliteit? Dit zal besproken worden in de folder toezicht gezinshuizen. We hopen deze in september te kunnen opleveren.