Uitvoeringslijn 2: Leren

Met en van elkaar leren staat centraal in deze programmalijn. Leren van elkaar wat er nodig is om de
kwaliteitscriteria goed toe te passen.

Ondanks het feit dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om ze toe te passen is het wel nodig te stimuleren om
er mee te werken. Met en van elkaar leren wat dit betekent is dan ook één van de speerpunten in dit programma. Dit
doen we aan de hand van thematiek, ervaringen en good practices. Maar ook leren van elkaar wat nodig is om
vitaal te blijven en hoe elkaar daar in te ondersteunen.

Bestaande structuren bieden al veel mogelijkheden tot kennisuitwisseling en gezamenlijk leren. Het is van belang om
in kaart te brengen welke structuren of samenwerkingsverbanden al bekend zijn en hoe deze structuren vorm
geven aan gezamenlijk leren. Uiteindelijk is het doel dat ieder gezinshuis deel uitmaakt van een leernetwerk dat
gezamenlijk een leer-loop gecreëerd wordt.

De opdracht voor deze uitvoeringslijn luidt dan ook als volgt:

  • Maak inzichtelijk hoe de kwaliteitscriteria worden toegepast en of ze inderdaad toepasbaar zijn.
  • Breng in kaart of welke leerstructuren er zijn en of alle gezinshuizen hier onderdeel van uit maken.
  • Zorg ervoor dat ieder gezinshuis deel uit maakt van een leernetwerk.
  • Organiseer in ieder leernetwerk een leerloop en ontwikkel passende instrumenten om deze loop te vullen.