Handreiking voor vaststelling tarief gezinshuizen

De handreiking tariefstelling gezinshuiszorg helpt gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen om met elkaar in gesprek te gaan over passende jeugdhulp in gezinshuizen en het tarief dat daar bij past.

De handreiking, opgesteld door Jeugdzorg Nederland, VNG, VGN en Present24x7, is een vervolg op de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen uit 2019.

Op basis van de daarin vastgestelde en gedeelde visie over hoe professionele jeugdhulp van hulp in gezinshuizen eruit moet zien, is ook legitimering ontstaan voor de objectivering van vergoedingen die voorwaardelijk zijn voor kwalitatief goede gezinshuiszorg.

Elf financiële bouwstenen

De handreiking bevat elf financiële bouwstenen, bijvoorbeeld het inkomen van de gezinshuisouder en inzet van een gedragswetenschapper. De bouwstenen bieden hulp bij passende inkoop van gezinshuiszorg.

Daarnaast bevat de handreiking een rekenmodule, waarmee gemeenten of regio’s de meest geschikte bekostigingsvorm en een daarbij passende tariefstelling kunnen bepalen. Hierdoor kunnen gemeenten en regio’s een betere onderbouwing geven aan hun eigen productindelingen en tarieven.