/ Welkom bij Present 24x7

Present 24x7 is de Landelijke Beroepsvereniging voor Gezinshuisouders. Wij zijn een vereniging van Gezinshuisouders die opkomt voor de belangen van gezinshuizen en de jongeren die in een gezinshuis wonen. Dat doen we door aan te schuiven bij belangrijke overlegtafels binnen de Jeugdzorg. Ook zetten we ons in om de gezinshuiszorg te versterken door het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen en het professionaliseren van ons beroep. 

/ Je kunt bij ons terecht voor:

  • Actueel nieuws over gezinshuiszorg
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Deskundigheidsbevordering
  • Problemen over uiteenlopende zaken

Word lid!

/ Nieuws