/ Welkom bij Present 24x7

Present 24x7 is de Landelijke Beroepsvereniging voor Gezinshuisouders. Wij zijn een vereniging van Gezinshuisouders die opkomt voor de belangen van gezinshuizen en de jongeren die in een gezinshuis wonen. Dat doen we door aan te schuiven bij belangrijke overlegtafels binnen de Jeugdzorg. Ook zetten we ons in om de gezinshuiszorg te versterken door het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen en het professionaliseren van ons beroep. 

/ Je kunt bij ons terecht voor:

  • Actueel nieuws over gezinshuiszorg
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Deskundigheidsbevordering
  • Problemen over uiteenlopende zaken

Word lid!

/ Nieuws

PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF AAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING EN STAATSSECRETARIS VAN VWS

PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF AAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING EN STAATSSECRETARIS VAN VWS

Maandag 21 november hebben de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris de brief verbetering rechtspositie gezinshuiskinderen in ontvangst genomen.

Lees meer
PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF VOOR VERBETERING RECHTSPOSITIE GEZINSHUISKINDEREN

PRESENT 24X7 OVERHANDIGT BRIEF VOOR VERBETERING RECHTSPOSITIE GEZINSHUISKINDEREN

Gezinshuisouders zien in de dagelijkse praktijk dat de rechtspositie van kinderen in hun gezinshuizen kwetsbaar is en beter beschermd zou moeten worden. Voor pleegkinderen zijn een aantal rechten geborgd in het kader van de Jeugdwet. Voor gezinshuiskinderen is dit niet het geval. Present 24x7 pleit voor eenzelfde behandeling van gezinshuiskinderen en pleegkinderen. Er zijn inmiddels meer dan 1100 gezinshuizen, waar nu zo’n 4.000 kinderen en jongeren wonen. Dit aantal neemt toe.

Lees meer
VERKENNING MEERWAARDE INTERVISIE GEZINSHUISOUDERS

VERKENNING MEERWAARDE INTERVISIE GEZINSHUISOUDERS

De CHE heeft een mooi onderzoek gedaan naar de meerwaarde van intervisie voor gezinshuisouders. Lees hier meer.

Lees meer
Verwonder: over mijn leven als 'eigen kind' in een gezinshuis

Verwonder: over mijn leven als 'eigen kind' in een gezinshuis

Mijn naam is Marlin Wildeboer (23 jaar). Ik studeer Toegepaste Psychologie in de mooie stad Groningen. Toen ik negen jaar was, zijn wij (mijn ouders, mijn twee zusjes en ik) een crisispleeggezin geworden.

Lees meer
Wat kinderen met mij bespreken is nooit gezeur.'

Wat kinderen met mij bespreken is nooit gezeur.'

Eefje is als onafhankelijk vertrouwenspersoon actief voor 30 gezinshuizen. Ze vertelt in dit interview over de uitdagingen in haar werk, hoe zij contact maakt en onderhoudt met kinderen en hoe ze effectief samenwerkt met gezinsouders. Heeft u vragen over het werk van de vertrouwenspersoon? Neem contact op met het AKJ.

Lees meer
PRACHTIG VOORBEELD OVER SAMENWERKEN MET OUDERS

PRACHTIG VOORBEELD OVER SAMENWERKEN MET OUDERS

Een verhalenreeks waarin de verschillende perspectieven belicht worden over de samenwerking en het opgroeien in een gezinshuis.

Lees meer
LERENDE EN REFLECTERENDE GEZINSHUISOUDER

LERENDE EN REFLECTERENDE GEZINSHUISOUDER

In deze enquête staan leergroepen (intervisiegroepen) centraal. Hieronder verstaan we: plaatsen waar gezinshuisouders, al dan niet begeleid, samenkomen om op hun werk als gezinshuisouder te reflecteren en om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Door middel van deze enquête willen wij een eerste inventarisatie maken over het gebruik, vorm en inhoud van leergroepen van gezinshuisouders in Nederland.

Lees meer
ALS BROERS EN ZUSSEN

ALS BROERS EN ZUSSEN

In dit boek vertellen 24 jongeren in tweetallen hun ervaring over het opgroeien in een pleeggezin, gezinshuis of adoptiegezin. Eigen kinderen hebben in dit boek ook een prominente rol gekregen.

Lees meer
KINDEREN RECHT DOEN

KINDEREN RECHT DOEN

Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam doen onderzoek naar de ervaringen van de samenwerking tussen gezinshuisouders en de jeugdbescherming.

Lees meer