Intevisiegroepen

Opzet intervisiegroepen


  1. Overzicht van intervisiegroepen voor gezinshuisouders in Nederland.

  2. Versterken van de intervisiegroepen. 

  3. Onderzoek naar de kerncriteria voor een goed functionerende intervisiegroep voor gezinshuisouders die SKJ of Registerplein geregistreerd zijn.


Bij 1: Overzicht van intervisiegroepen voor gezinshuisouders in Nederland. 

Voor GHO is het ingewikkeld om een intervisiegroep te vinden waar ze kunnen instromen. Om deze reden willen wij dit in kaart gaan brengen zodat hier makkelijker toegang toe te vinden is. En als mensen daar behoefte aan hebben ook eens kunnen wisselen van intervisiegroep. Dit willen we realiseren in de vorm van een overzicht die op de website van Present24x7 kan komen. Op de pagina waar ook alle andere zaken rondom het kernteam komen te staan. Om te zorgen dat de juiste informatie te vinden is zijn er een aantal zaken van belang. We hebben informatie nodig zodat mensen weten voor welke intervisiegroep ze kiezen.


Bij 2: Versterken van de intervisiegroepen. 

Veel aanbieders of franchise organisaties bieden al zelf een vorm van intervisie of leergroepen aan. Dit zal dan zoals bij 1 is beschreven in kaart gebracht worden. Daarnaast willen wij voor degene die wat extra uitdaging willen, een online integrale bijeenkomst gericht op intervisie aanbieden, gericht op centraal thema binnen de GH. Thema kan zijn: GGZ binnen de GH; traumasensitief werken in het GH; etc. Deze bijeenkomst zal dan in twee delen worden opgesplitst. Het eerste deel waar een deskundige uitleg en kennis en een casus/voorbeeld deelt met de deelnemers. Dit kan centraal in een grote groep. Het tweede deel waarin de groep opgesplitst wordt in kleine groepjes van max 8 tot 10 deelnemers. Die onder begeleiding van een coach een casus over dit thema op intervisie wijze met elkaar gaan uitwerken. Dit kan in breakout rooms. Bij deze bijeenkomsten is het juist de bedoeling dat ook jeugdzorgwerkers betrokken bij de gezinshuizen zich aanmelden, zodat de intervisiegroepen integraal ingedeeld kunnen worden.


Bij 3: Onderzoek naar de kern criteria voor een goed functionerende leergroep voor gezinshuisouders die SKJ of Registerplein geregistreerd zijn.

Onderzoek naar intervisiegroepen met en zonder coach met betrekking op de intervisie eisen van SKJ. Welke methodieken worden gehanteerd? Wel of geen coaching? Hoe ziet dit er dan uit? Interviews good practice en knelpunten. Criteria voor een goed functionerende intervisiegroep.