WIL JIJ ONS HELPEN OM DE STEM VAN KINDEREN TE LATEN HOREN?

WIL JIJ ONS HELPEN OM DE STEM VAN KINDEREN TE LATEN HOREN?

Wil jij ons helpen om de stem van kinderen te laten horen? 

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. We vertellen hun verhaal zodat ze niet vergeten worden. We zetten ons in om hun situatie nu en morgen te verbeteren. Wij vinden het belangrijk om kinderen een stem te geven over de jeugdzorg en wat daarin verbeterd moet worden. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten wat er speelt onder kinderen die te maken hebben met jeugdzorg. Met die kennis kaarten we problemen aan, bijvoorbeeld tijdens de Week van Het Vergeten Kind. Het geeft ons een extra steun in de rug om de problematiek kenbaar te maken bij media, beleidsmakers, hulpverleners en politici. En hen te motiveren om de situatie te verbeteren. Het Vergeten Kind wil graag jongeren (vanaf 12 jaar) meerdere keren per jaar bevragen naar hun ervaringen met de jeugdzorg. We hebben gemerkt dat hun verhalen impact maken. Om deze verhalen bij de juiste mensen te krijgen hebben we een grote groep kinderen nodig. Immers één verhaal, bevestigd door 100 kinderen geeft meer het belang en de urgentie aan. 

Wie zoeken wij? 

  • Wij zoeken volwassenen die in contact staat met de doelgroep (jongeren vanaf 12 jaar die te maken hebben met jeugdzorg) en die zich graag samen met Het Vergeten Kind willen inzetten om de jeugdzorg te verbeteren. Wij zijn op zoek naar (pleeg)ouders en hulpverleners: ambulante hulpverleners, gezinshuisouders, groepsbegeleiders, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers. Wat vragen wij van jou? 
  • Drie tot vier keer per jaar zullen wij jou vragen om jongeren in jouw netwerk te benaderen voor deelname aan ons onderzoek. We sturen je dan een vragenlijst of maken afspraken voor interviews. Jij bent dus de schakel tussen ons en de jongeren. Hun verhaal en mening horen we via jou.
  • We organiseren jaarlijks klankbordgroepen met hulpverleners. Wij vinden het immers ook belangrijk om jouw stem en ervaringen te horen! Als jij het interessant vindt om met andere professionals in gesprek te gaan, dan kun je hier ook aan deelnemen. Wat mag jij van ons verwachten? 
  • Wij houden je op de hoogte van de activiteiten die Het Vergeten Kind organiseert. Voor onze kind evenementen, zoals de Heppie Tour, ontvang je een uitnodiging. Hierbij is deelname gegarandeerd. 
  • Wanneer een onderzoek is afgerond sturen we je uiteraard de resultaten! Wij hebben jouw hulp hard nodig om de stem van kinderen goed te laten horen. Zodat wij dát kunnen doen wat echt nodig is om de situatie voor hen te verbeteren. Wil jij hier aan bijdragen? Zou je dan deze korte vragenlijst willen invullen? Dan bellen we daarna voor kennismakingsgesprek en om meer toe te lichten.
Terug