Wegwijzer voor gezinshuizen in Coronatijd

Wegwijzer voor gezinshuizen in Coronatijd


Wegwijzer Gezinshuizen in Coronatijd

Hoe om te gaan met bezoek en wat te doen in het geval van een nieuwe Coronagolf? Deze en andere vragen worden beantwoord in de nieuwe wegwijzer voor gezinshuizen in Coronatijd.


Deze wegwijzer is opgesteld als resultaat van een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim, Driestroom, Gezinshuis.com, Kracht in huis, Present 24/7, Stichting Jeugddorp De Glind en Netwerk Gezinshuis Coaching. Zij vormen samen een gelegenheidsdenktank, genaamd Denkkracht, die geïnitieerd is door de Hogeschool Leiden en Gezinshuis.com om zo ook tijdens de Coronacrisis onderzoek zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Deze gelegenheidsdenktank vormt een onderdeel van het SIA Raak project ‘Hoop een huis geven’.

Terug