VERKENNING MEERWAARDE INTERVISIE GEZINSHUISOUDERS

VERKENNING MEERWAARDE INTERVISIE GEZINSHUISOUDERS

Intervisie wordt vooral door mensgerichte beroepen gebruikt als een belangrijk middel tot professionalisering. Hierbij zien wij verschillende vormen ontstaan waarbij deelname soms verplicht, maar soms ook vrijblijvend is. Het kan leiden tot actieve deelname, maar het kan ook ontaarden in een “theekransje”. Wij zijn als lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede, in opdracht van Kernteam Gezinshuizen en in samenwerking met de beroepsvereniging Present 24x7, een onderzoek begonnen naar de kerncriteria voor een goede functionerende intervisie voor deze lerende en reflecterende gezinshuisouder. In een eerste gesprek met de beroepsvereniging Present24/7, werd de gezinshuisouder gekenschetst als “een praktisch ingestelde professional die weet te putten uit het gewone leven”. Intervisie bleek bij gezinshuisouders meestal geen verplicht onderdeel van hun professionalisering. Daarnaast leeft er een erg divers beeld over intervisie bij deze doelgroep. Ook hier twee werelden: “Het waren meer koffiemomenten.. er is geen goed beeld van wat intervisie is”. Maar ook “bij ons geen praatpot, maar reflectie en begeleide methodische coaching als werkzame bestanddelen”. Intervisie kan in dit beroep leiden tot gestage groei, maar kan ook een sijpelende bron van irritatie zijn. In de diepte-interviews die we hielden, leerden we de gezinshuisouders kennen als erg betrokken professionals met een grote intrinsieke motivatie voor kwetsbare jeugdigen. Ook als professionals die willen weten of iets daadwerkelijk werkt en zin heeft. Hun afstand- nabijheid positie is vaak complex: zij zijn als professional, maar ook als mens betrokken bij hun gezinshuis. Zij werken vaak samen met gezinsleden en hebben te dealen met complexe problematiek. Een beroep waar mede door hun vaak 24 uur per dag beschikbaarheid het mens zijn en de professional erg dicht bij elkaar ligt. Goede intervisie leidt tot een meer professionele gezinshuisouder. In dit onderzoek gingen wij op zoek in de literatuur en in de beroepspraktijk naar werkzame bestanddelen van intervisie. Dit leidde vervolgens tot een aantal constateringen en aanbevelingen v.w.b. werkzame intervisie bij gezinshuisouders. Wij zijn alle gezinshuisouders die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, hetzij aan de enquête of aan de diepte-interviews, zeer dankbaar voor hun bijdrage. Uit deze laatstgenoemde gesprekken is een mooi beeld ontstaan: de gezinshuisouder als een erg betrokken, deskundige, gepassioneerde professional. Tenslotte willen wij de beroepsvereniging bedanken voor hun deskundige inbreng bij het maken van dit onderzoek. We wensen gezinshuisouders veel leerzame gesprekken toe in bloeiende intervisiegroepen die wellicht verplicht zijn, maar vrijblijvend voelen. 

 

Wim van Ieperen, Docent-onderzoeker en supervisor, Dr. Martine Noordegraaf, Lector Jeugd en Gezin; en Mark Zanin, Gezinshuisouder bij Gezinshuis Infinito Lectoraat Jeugd en Gezin, Christelijke Hogeschool Ede.

Lees hier het hele onderzoek!

 

Terug