Missie en doelstelling

De primaire doelstelling van beroepsvereniging Present 24x7 is het behartigen van de maatschappelijke, economische en beroepsbelangen van alle gezinshuisouders. Daarmee bedoelen we de gezinshuisouder in loondienst en de zelfstandig opererende gezinshuisouder. De beroepsvereniging zet zich in voor de beschrijving, positionering en bescherming van het beroep. 

Present 24x7 is een overkoepelend orgaan ‘van en voor gezinshuisouders’. Doordat de beroepsvereniging op zichzelf staat en dus niet verbonden aan een zorgaanbieder of franchiseorganisatie, kan de beroepsvereniging een vrije, onafhankelijk plek innemen van en voor de gezinshuisouders.

We beogen dan ook een vereniging te zijn die een plek en positie namens alle gezinshuisouders inneemt in het werkveld en als gesprekspartner van maatschappelijke partners. De vertegenwoordigers van de beroepsvereniging doen dit zelf ook vanuit de ervaring als gezinshuisouder, waardoor zij gelegitimeerd zijn te opereren namens de beroepsgroep: ze weten waar het over gaat en zijn bekend met het werkveld.

Present 24x7 streeft er naar een vernieuwende, stabiele en betrouwbare beroepsvereniging te zijn die gezinshuisouders ondersteunt in het bevorderen van kwaliteit en betrouwbaarheid van gezinshuizen. We nemen een adviserende rol in wat betreft de praktijkvoering en actuele politieke ontwikkelingen. 

Tot slot zet Present 24x7 zich in om verdere emancipatie van het beroep van gezinshuisouder te bewerkstellingen, door het beroep duidelijker te positioneren in het werkveld naast alle andere beroepen in de zorg. 

 

missie en visie present 24x7