LERENDE EN REFLECTERENDE GEZINSHUISOUDER

LERENDE EN REFLECTERENDE GEZINSHUISOUDER

/ Lerende en reflecterende gezinshuisouder


Beste gezinshuisouder,

In de “kwaliteitscriteria Gezinshuizen” wordt gesproken over de “Lerende en reflecterende gezinshuisouder”. Zo staat er dat een gezinshuisouder feedback kan aanhoren en dit verbinden aan gedrag. Met andere woorden: een gezinshuisouder kan zijn eigen gedragingen bekijken en bijstellen. 

Het  leren van en met elkaar is hierin erg belangrijk. Middelen om jezelf als gezinshuisouder te helpen om zicht op jezelf en je handelen te houden zijn bijvoorbeeld coaching, intervisie en supervisie. Kortom, vormen van groepen waarin je leert en jezelf als gezinshuisouder verder ontwikkelt.

In deze enquête staan leergroepen (intervisiegroepen) centraal. Hieronder verstaan we: plaatsen waar gezinshuisouders, al dan niet begeleid, samenkomen om op hun werk als gezinshuisouder te reflecteren en om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Door middel van deze enquête willen wij een eerste inventarisatie maken over het gebruik, vorm en inhoud van leergroepen van gezinshuisouders in Nederland.

Deze enquête maakt deel uit van een groter onderzoek. Met dit onderzoek willen wij het volgende bereiken: het versterken van de kwaliteit van leergroepen van gezinshuisouders. Te denken valt aan aanbevelingen en het maken van een handreiking.
 
De drempel te verlagen voor deelname aan leergroepen. Te denken valt aan een overzicht van leergroepen(soort landkaart) zodat vraag en aanbod bij elkaar komen en relevante kennis kan worden uitgewisseld.

In het kader van de privacy bevat deze enquête twee gedeelten. Het eerste gedeelte vul je anoniem in. Het tweede gedeelte is meer persoonlijk en worden gegevens gevraagd. Ook wordt gevraagd of je bereid bent om mee te werken aan verdere medewerking aan dit onderzoek. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd. Vanzelfsprekend worden uitkomsten uit deze enquête niet gedeeld met andere gezinshuisouders. De enquête invullen kost ongeveer 15 minuten. 

Klik hier om beide delen in te vullen:
  • Enquête deel 1
  • Enquête deel 2 (Tweede gedeelte: hoeft maar door 1 persoon per leergroep ingevuld te worden. Spreek van te voren af wie het invult en wat jullie contactgegevens zullen zijn. Vul dit deel alleen in als jullie leergroep toestemming geeft om deze gegevens te gebruiken voor het onderzoek en het maken van een overzichtslijst van leergroepen.)
Wim van Ieperen en Martine Noordegraaf van de Christelijke Hogeschool Ede
In nauwe afstemming met Katja van den Eijnden en Mais Essink (van Present 24x7)
In opdracht van het Kernteam Gezinshuizen.

Voor vragen mail naar gezinshuizensamensterk@present24x7.nu
Terug