Ledenwerving Present 24x7

Ledenwerving Present 24x7

 

 

Beste gezinshuisouders,

Wij benaderen u als Landelijke Beroepsvereniging voor gezinshuisouders, Present 24x7, met het volgende.

De vereniging bestaat sinds 2011 en is ontstaan op initiatief van een groep gezinshuisouders, die het belang van een beroepsvereniging inzien en onderschrijven.

Het doel van de vereniging is emancipatie van het beroep gezinshuisouder. Een overkoepelend orgaan ‘van en voor gezinshuisouders’.  We beogen een vereniging te zijn die een plek en positie namens alle gezinshuisouders inneemt in het werkveld. De vertegenwoordigers van de beroepsvereniging doen dit zelf ook vanuit de ervaring als gezinshuisouder en weten waar het over gaat, zijn bekend met het werkveld.

Daarbij staat de kwaliteit van de gezinshuizen centraal. Enerzijds moeten wij als gezinshuizen in het werkveld van de Jeugdzorg veel meer in beeld brengen, welke kwaliteit gezinshuizen bieden aan kinderen en jongeren die in gezinshuizen wonen. Anderzijds moeten we ook steeds werken aan ontwikkeling van deze kwaliteit en daar alert op zijn.

Des te belangrijker is het dat wij ons als gezinshuizen in Nederland, intensiever en op professionele wijze, verenigen.

 U, die nog geen lid bent van onze vereniging, willen we daarom aanspreken om lid te worden.

 

Aanmelden kan via: www.present24x7.nu

Het lidmaatschap kost 150,00 per jaar.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur van Present 24x7

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: de financiële steun van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis én door een financiële bijdrage van de Driestroom, de Rudolphstichting, Gezinshuis.com.

Terug