Kracht in Huis

Kracht in Huis

In twee pilots voor ondersteuning van gezinshuizen die zijn aangesloten bij Gezinshuis.com en/of gevestigd zijn in de gemeente Ede hebben Present 24x7 en Kracht in Huis samengewerkt. Beide pilots zijn ZonMw-samenwerkingsprojecten. Als belangenbehartiger van gezinshuizen neemt Present 24x7 deel aan de klankbordgroepen om te zorgen dat de ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van gezinshuisouders.

Terug