E-Book ‘Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit’ gepubliceerd

E-Book ‘Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit’ gepubliceerd

Het e-book ‘Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit; Gemeenten en (het inkopen van jeugdhulp bij) gezinshuizen’ is gepubliceerd. 

Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een plek in een gezinshuis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp in hun gemeente, en dus ook voor het inkopen van jeugdhulp bij gezinshuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op haar beurt verantwoordelijk voor het toezicht op gezinshuizen.

Het kernteam Gezinshuizen en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) krijgt regelmatig vragen van beleidsmedewerkers, inkopers en contactmanagers van gemeenten over de rol van gemeenten bij de inkoop, kwaliteit en het toezicht op de gezinshuiszorg. Met steun van het kernteam Gezinshuizen is daarom gewerkt aan dit e-book.

Hoe is het toezicht op de kwaliteit van gezinshuizen georganiseerd, en hoe zit dat bij de verschillende organisatievormen? Wat is de rol van de gemeente en wat die van de inspectie? Hoe weten gemeenten dat ze kwalitatief goede jeugdhulp inkopen bij gezinshuizen en dat kinderen er veilig opgroeien?

Wat moeten contractmanagers of inkopers van gemeenten weten over toezicht op en kwaliteit van gezinshuizen? En wat kunnen gemeenten doen als ze vermoeden dat de kwaliteit van de jeugdhulp in een gezinshuis niet op orde is? Deze en meer vragen komen aan bod in dit e-book, dat is bedoeld voor beleidsmedewerkers jeugd, inkopers en contractmanagers van gemeenten. Daarnaast verwijzingen naar diverse informatieve factsheets en brochures.

Meer weten, kijk op de site van Present 24x7. Of meld je aan op het online platform gezinshuizen samen sterk, een gratis platform dat zich richt op de belangenbehartiging van specifieke thema’s ten aanzien van gezinshuizen.

    Terug