Commissies

De Gezinshuiszorg verandert de laatste jaren in rap tempo. Steeds meer belangrijke onderwerpen passeren de revue, zoals kwaliteitsregistraties, professionalisering, onderwijs, kwaliteitscriteria. Voor de belangrijke onderwerpen en taken binnen de beroepsvereniging die structureel terugkomen, willen wij commissies oprichten. 

Redactiecommissie

De eerste stap is een redactiecommissie, een groep betrokken leden die zich bezig wil houden met de interne en externe communicatie binnen de beroepsvereniging. We zoeken mensen die affiniteit hebben met communicatie in de breedste zin van het woord. 

Mocht je interesse hebben in het meedenken binnen de redactiecommissie, neem dan contact met ons op via [email protected]

Ook als er een terugkerend onderwerp is dat onze aandacht vereist, kun je dit bij ons melden en zullen we een oproep doen tot het vormen van een commissie .