Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Wat maakt samenwerking constructief?
Als een kind uit huis wordt geplaatst en in een gezinshuis gaat wonen, blijven de ouders vaak achter. Zij vormen de blinde vlek van de huidige jeugdhulp. Voor het kind is het echter cruciaal dat de ouders betrokken blijven. Hoe kun je als gezinshuisouder de samenwerking met ouders vorm geven? En wat kun je als ouder doen om op een goede manier betrokken te zijn bij de opvoeding van je kind?

Webinar over samenwerking met ouders  

Hier hebben Martine Noordegraaf en Miranda Kempenk in april 2021 een webinar over gegeven. In het webinar worden tips gedeeld voor ouders en gezinshuisouders. De tips komen van jongeren, ouders, pleegouders, gezinshuisouders en experts vanuit een driejarig intensief onderzoek naar samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. In het onderzoek werden meer dan 60 mensen bevraagd op wat volgens hen samenwerking constructief maakt. En er werden 13 samenwerkingssituaties intensief bestudeerd om te zien hoe een constructieve, maar ook moeizame samenwerking er in de praktijk uit ziet. Noordegraaf: “we zijn onder de indruk geraakt van de inzet van zowel ouders als gezinshuisouders in het komen tot een samenwerkingsrelatie. Dit lijkt te lukken als beiden elkaars positie erkennen en wanneer er een team rondom het kind wordt gevormd”.

Martine Noordegraaf en Miranda Kempenk
Het webinar is gegeven door Dr. Martine Noordegraaf, lector Jeugd en Gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede en Miranda Kempenk, moeder van twee uithuisgeplaatste jongens. Martine zal de uitkomsten van het onderzoek delen waarin zij in vogelvlucht langs de laatste inzichten uit de literatuur en de tips uit de praktijk zal lopen. Miranda schrijft over haar ervaringen als moeder van ouder wordende zoons, over haar eigen jeugd en therapie ervaringen en over de ervaring van een uithuisplaatsing. Zij zal uit eigen werk voorlezen. Met zowel de pleegmoeder als de gezinshuismoeder van haar zoons heeft ze een goede relatie opgebouwd.

Wil je het webinar terug zien? Klik dan hier.

Terug