Brochure Gezinshuizen

Brochure Gezinshuizen

Brochure Gezinshuizen

Het kernteam gezinshuizen heeft in 2020 een mooie informatieve brochure over gezinshuizen gemaakt. Deze publicatie is bedoeld voor gemeenten, jeugdhulporganisaties, (potentiële) gezinshuisouders en jeugdhulpprofessionals. Download de brochure.

Doel van deze brochure is: kennis delen over gezinshuizen, gezien deze woonvorm steeds meer een volwaardige positie krijgt in het zorglandschap.
Terug