Beroepsprofiel

Het Beroepsprofiel van de Landelijke Beroepsvereniging Present24x7 is in ontwikkeling.

Vanaf september 2018 zal het Beroepsprofiel verder vorm en inhoud gegeven worden.  

Twee studenten van de Hogeschool Leiden zullen i.s.m. de Beroepsvereniging het Beroepsprofiel verder gaan uitwerken .