Aanbeveling beroepsvereniging Present 24x7

Aanbeveling beroepsvereniging Present 24x7

Betreft: aanbeveling oproep beroepsvereniging Present 24x7

Beste mensen,

Met deze brief ondersteun ik van harte de oproep van Beroepsvereniging Present 24x7 om nu lid te worden.

De Jeugdzorg in Nederland verkeert in een heel roerige periode. De transitie Jeugdzorg, de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten alsmede de veranderende positie van zorgaanbieders zorgen voor onduidelijkheid en ongemak op vele terreinen.

Binnen die context heeft een grote groei van het aantal gezinshuizen plaatsgevonden, maar ook een grote versplintering. Het werkveld van gezinshuizen behoeft samenhang en krachtige belangenbehartiging.

Gezinshuizen worden als eerste gevormd en gedragen door bekwame en wilskrachtige gezinshuisouders, die kinderen in het verlengde van hun eigen leven perspectief willen bieden. Dat maakt ieder gezinshuis bijzonder en uniek. Die unieke propositie daagt gezinshuisouders uit om hun beroep en werkveld te emanciperen. Een trots werkveld met veel eigenheid, heeft sterke representanten nodig.

De beroepsvereniging Present 24x7 kan dat voor een groot deel invullen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat veel gezinshuisouders lid worden.

Doe mee, wordt lid en draag er mede zorg voor dat jullie/onze belangen goed naar voren gebracht worden en waardering krijgen.

Wordt lid!

 

Met vriendelijke groeten,

Extern woordvoerder Present 24x7.

Gerard Besten

 


Terug