VITAAL … DE ONLINE WORKSHOP VOOR FITTE OPVOEDERS

VITAAL … DE ONLINE WORKSHOP VOOR FITTE OPVOEDERS

Gezinshuisouder zijn is een vak apart. Eigenlijk ben je als gezinshuisouder samen met je kinderen op een heel bijzondere reis. Als gezinshuisouder stel je je ‘thuis’ open om kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen de mogelijkheid te geven binnen jouw huishouden op te groeien. Je geeft graag zorg en aandacht, en dat doe je op professionele wijze. Om dit werk te kunnen doen, is vitaal zijn en blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid. Dat besef je maar al te goed. ‘Werk’ en ‘privé’ vallen samen, wat fijn is en soms lastig tegelijk. Bovendien voer je als gezinshuisouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uit maken.

Dat het niet vanzelfsprekend is hebben we het afgelopen jaar wel weer heel duidelijk in beeld gekregen. Voor gezinshuisouders is de zorg in Coronatijd veel intensiever geworden. Bovenop de gewone zorgtaken kwam daar ook nog de verantwoordelijkheid voor onderwijs en dagbesteding bij. Daardoor moet/moest er eigen vrije tijd en ontspanning worden ingeleverd en moet je letterlijk 24 uur per dag aanstaan of alert zijn, wat veel energie kost. Tegelijkertijd is de wereld gaan vertragen, is voor jeugdigen de druk van school, werk of dagbesteding weggevallen en konden sommigen meer rust en minder kwetsbaarheden ervaren.

Kort gezegd is er door gezinshuisouders een mix ervaren van inzetten van veerkracht, creativiteit en inzetten van eigen energie om het gezinshuis draaiende te houden. Hoe blijf je vitaal in dit krachtenveld van gezinshuiszijn, waar zoveel dingen tegelijk je aandacht vragen en waar altijd wel wat te doen is? Kortom, hoe zorg je goed voor jezelf?

In de online workshop Vitaal willen we hier aandacht aan besteden:

  • Op een creatieve manier je eigen werkmodel in gaan vullen
  • Wat zijn jouw condities om je vitaal te voelen en in balans te blijven
  • Bewust worden van je mogelijkheden en van je belemmeringen
  • Inzetten van jouw hulpbronnen
  • Niet buffelen maar bufferen
  • Met collega’s in gesprek over elkaars vitaliteit

Een paar uurtjes voor jezelf waar je samen met collega’s weer opnieuw inzicht kan krijgen in jouw voorwaarden voor vitaal gezinshuisouderschap.

Workshops vitaliteit

Het kernteam Gezinshuizen biedt gezinshuisouders deze workshop vitaliteit aan (hier zijn dus geen kosten aan verbonden). Present 24x7 zal deze workshops organiseren in samenwerking met Cathy Ververda. Er worden dit jaar in het totaal 19 van deze workshops georganiseerd. Per workshop is er plek voor 12 gezinshuisouders. Dus wees er snel bij! Het is verstandig om een top 3 aan te geven, zodat als er een datum vol is, je ingedeeld kan worden voor je 2de of 3de keuze.

Dit zijn de data voor de zomervakantie. 

·         Woensdag 2 juni van 19:00-22:00

·         Donderdag 3 juni van 9:30-12:30

·         Dinsdag 8 juni van 9:30-12:30

·         Donderdag 10 juni van 9:30-12:30

·         Woensdag 16 juni van 19:00-22:00

·         Maandag 21 juni van 9:30-12:30

·         Donderdag 1 juli van 9:30-12:30

·         Dinsdag 6 juli van 9:30-12:30

·         Donderdag 15 juli van 9:30-12:30

 

Wil je aan een van de bovenstaande activiteiten deelnemen? Meld je via katja@present24x7.nu. Zet er duidelijk bij waarvoor je je aanmeldt. We hopen jullie te ontmoeten bij een van deze activiteiten.

Terug