Power Point Presentatie Anna Dekker

Power Point Presentatie Anna Dekker

Aanleiding

 • Toenemend aantal gezinshuizen
 • Toenemend aantal plaatsingen
 • Zorgwekkende casussen inspectiebezoeken
 • Vraag vanuit de inspectie
  - Toetsingskader voor gezinshuizen
  - Residentiële jeugdhulp..
  - Oproep aan het werkveld

Samen onderwerp naar een kwaliteitskader

Doel: het kwaliteitskader vanuit het werkveld vormgeven en bijdragen aan emancipatie en positionering van gezinshuizen en het beroep Gezinshuishouder.

 • Kernteam samengesteld
  - Zorgorganisaties + Jeugdzorg Nederland + Keurmerk Gezinshuizen
  - Hogeschool Leiden
  - Present 24/7
 • Groot draagvlak en dekkingsraad!

Het werkveld voelt zich aangesproken

 

Stappenplan

Definitie

 • Visie
 • Bouwstenen (thema's)
 • Kwaliteitskader Stavaza, recente ontwikkelingen & prognose

 • Definitie en visie bijschaven (november / december 2017)
  - Bouwstenen definitief vaststellen - inputteams uitnodigen + data prikken
 • Bijeenkomsten inputteams (januari 2018)
 • Input verwerken (kernteam)
 • 1e concept kwaliteitskader voorleggen aan klankbordgroep
 • Bijschaven en vaststellen definitief concept kwaliteitskader
 • Presentatie concept aan VWS
 • Congres met presentatie kwaliteitskader (april 2018)
Terug