Geschiedenis beroepsvereniging

De Landelijke Beroepsvereniging Present 24x7 is op 03-11-2011 opgericht. De Beroepsvereniging heeft de ambitie om de rol van steun in de rug voor gezinshuisouders te vervullen. In de afgelopen jaren is de vereniging daarin ten dele geslaagd. Reden daarvan is dat vereniging drijft op een vrijwillig bestuur.

Het ontbreekt het bestuur aan tijd om de gestelde ambities waar te maken, en de zichtbare resultaten te boeken, die nodig zijn voor het verder bouwen aan een sterke beroepsvereniging, en een verdere groei van het aantal leden. De vereniging heeft om deze reden in 2017 een extern woordvoerder (Gerard Besten) en een beroepskracht (Dina Heijs) aangesteld die samen met het huidige (onbezoldigde) bestuur en de leden willen bouwen aan een sterke beroepsvereniging, die een brede basis heeft onder gezinshuisouders in Nederland.

Het aannemen van de beroepskracht is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van drie verschillende organisaties te weten; Ondernemersgroep Driestroom, de Rudolphstichting en Gezinshuis.com. Daarnaast is er met succes een fonds aangesproken, Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

Terugblik

In de afgelopen vijf jaar is de beroepsvereniging Present 24x7 zichtbaar en op de achtergrond actief geweest. Zo heeft zij zich in nauwe samenwerking met de Rudolphstichting ingezet om Keurmerk voor Gezinshuizen te vormen. De beroepsvereniging is dan ook trots dat inmiddels honderden gezinshuizen het keurmerk mogen dragen. Daarnaast heeft Present 24x7 gerealiseerd er een beroepsregister is bij Registerplein. Ook is Present 24x7 intensief betrokken geweest bij het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J), waarbij het werkveld zich gezamenlijk inzet om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. 

Present 24x7 heeft regelmatig contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zodat zij bijdragen aan de beeldvorming van het ministerie met betrekking tot gezinshuizen en het beroep ‘gezinshuisouder’. Een van de gespreksonderwerpen betreft de SKJ-registratie van gezinshuisouders. Present 24x7 zet zich in om de beeldvorming van gezinshuizen en het beroepsprofiel te vormen. In deze gesprekken representeert Present 24x7 ook de gezinshuisouders die zich zorgen maken niet te kunnen voldoen aan de aangescherpte registratie-eisen, die bovendien – zo stelt Present 24x7 – niet zonder meer passen bij de kenmerken van het beroep ‘gezinshuisouder’.

Present 24x7 een verbindende rol gespeeld in het bij elkaar brengen van franchiseorganisatie Gezinshuis.com, Rudolphstichting en Driestroom. Gezamenlijk bekijken deze partijen naar een mogelijke opleidingsvorm voor  gezinshuisouders. Om dit daadwerkelijk te realiseren, is het belangrijk dat er een toetsbaar landelijk kwaliteitskader Gezinshuizen komt. Present 24x7 is dan ook actief betrokken bij het ontwikkelen hiervan, door zowel in het kernteam als in inputteams zitting te nemen. Het kernteam ‘ontwikkeling kwaliteitskader gezinshuizen’ houdt regie over het te ontwikkelen kwaliteitskader en  bestaat verder uit Gezinshuis.com, Rudolphstichting, Driestroom, ’s Heeren Loo en Hogeschool Leiden en onderhoudt contacten met het NJI, de gezamenlijke inspecties en het ministerie van VWS. Inputteams, bestaande uit allerlei verschillende professionals, worden geformeerd en geraadpleegd voor inhoudelijke invulling van het kwaliteitskader.

Present 24x7 draagt ook bij aan de bekendheid van gezinshuizen bij aanstaande Sociaal Werkers. Zo is er samengewerkt met studenten van Hogeschool Ede rondom het beroepsprofiel van ‘gezinshuisouder’. Daarnaast is er de mogelijkheid voor Present 24x7 om onderzoeksvragen te beleggen bij studenten Sociaal Werk van Hogeschool Leiden.

In 2015 zijn de bestuursleden van Present 24x7 – zich bewust geworden van het feit dat zij  – naast het gezinshuisouderschap – niet zelf bestuurlijke én uitvoerende taken kan uitvoeren. Om meer daadkrachtig te kunnen zijn, heeft het bestuur van Present 24x7 dan ook besloten een extern woordvoerder aan te stellen en een beleidsmedewerker aan te stellen. Dit is in 2017 gerealiseerd.